Det är kul och intressant att filosofera!

Samtalsledarna Jonathan och Johan
Samtalsledarna Jonathan Clinton (fil. mag. i pedagogik) och Johan G:son Berg (fil. mag. i teoretisk filosofi)

Tänka Noga håller i filosofiska samtal med barn och unga. Under många år hölls samtalen på Södra Teatern i Stockholm och sedan ett par år gör vi det i egen regi.

I filosofiska samtal får barn och unga själva bestämma vad som är viktigt att diskutera, och höra varandras åsikter. I en undersökande gemenskap letar man efter ett svar, ger argument, kommer med tankeexperiment och funderar över sina egna åsikter. Man behöver inte ha några särskilda kunskaper – bara en nyfikenhet och en önskan att ta reda på hur det egentligen är: en önskan att Tänka Noga.

Läs mer och boka under Våra samtal.

Kolla också in vår Facebooksida och vår Instagram

Samtalen leds av filosofipedagoger med både pedagogisk och filosofisk kompetens, och försöker göra det lätt för deltagarna att hålla reda på tanketrådarna. Två av våra pedagoger har faktiskt själva gått som deltagare på Södra Teaterns filosofikurser när de var yngre! Så länge har verksamheten hållit på! Vi har också hållit filosofiska samtal i ett antal projekt runt om i Sverige, i samarbete med teatrar och skolor.

Nästa omgång samtal hålls till våren. Vad vi samtalar om då är upp till deltagarna, den här terminen diskuterade vi bland annat: Hur tänker vi egentligen? Har vi en egen vilja eller styrs allt vi vill av det som är runt omkring oss?

Logga i färg Tänka Noga