Om filosofi med barn

Sittandes vid ett bord samtalandes, Jonathan till vänster Johan till höger

Vad är filosofiska samtal?

Filosofiska samtal med Tänka Noga kräver inga förkunskaper. Det enda som krävs är nyfikenhet och en önskan att fundera över världen omkring en och hur andra uppfattar den. Vi pratar nästan aldrig om vad filosofer har tänkt och tyckt – samtalen utgår från deltagarnas tankar här och nu.

De filosofiska samtal vi leder utvecklades av Matthew Lipman på 70-talet. Som professor insåg Lipman att den traditionella utbildningen inom filosofi som universitetet erbjöd inte gjorde hans studenter till filosofer eller lärde dem att filosofera, istället fick studenterna lära sig om filosofer och deras verk. I respons till detta utvecklade Lipman Philosophy for Children, P4C. Syftet med samtalen är att deltagarna ska bli filosofer, att de ska ifrågasätta sig själva och världen runt dem. Att de ska kunna identifiera problem i sin närhet och själva närma sig en lösning på problemet. 

Frågar man deltagarna på ett filosofiskt samtal varför de deltar så får man ofta ett annat svar: Under ett filosofiskt samtal får man en chans att prata om saker som man kanske inte får någon annanstans. Man kan ställa frågor som kompisarna, pojkvännen, eller föräldrarna inte vill eller kan diskutera; ”Är en nyckel som inte kan låsa upp något fortfarande en nyckel?” ”När är det okej att ljuga?” ”Kan det någonsin vara rätt med en diktator?”. 

 Våra samtal går till så här:

  1. Deltagarna får säga sina namn och vi leker namnlekar så namnen blir lättare att komma ihåg.
  2. Vi gör en filosofi-övning för att få fart på tankarna och inspirera till nya tankar. För yngre deltagare har detta mer inslag av lek, medan för det äldre kan vara ett problem de får ta ställning till eller ett påstående att fundera över.
  3. Vi tar en tankepaus. Deltagarna får fundera ut en fråga de skulle vilja prata om med de andra. Den måste inte vara jättefilosofisk, det viktiga är att man vill hitta ett svar. Det brukar bli filosofi av det ändå. Man måste förstås inte hitta på en fråga.
  4. Deltagarna får rösta fram den fråga de helst av allt vill prata om. Det är deltagarna som bestämmer.
  5. Fika! Och paus så hjärnan får vila lite.
  6. Deltagarna diskuterar den fråga de röstat fram. Vi samtalsledare hjälper till att hålla reda på tankarna och se till att alla får komma till tals.
  7. Avslutning – vi pratar lite om hur samtalet har varit, vad som kom fram och om det var något som glömdes bort. Har tankarna kommit längre?

Samtalen är två timmar långa och varje samtalsserie är åtta samtal lång. Samtalen sker på lördagarna under terminerna. Eftersom vi har längre samtalsserier med samma grupp lär man känna deltagarna och gruppen som helhet blir bättre på att samtala. Vi samtalsledare ser till att alla som börjar känner sig välkomna! De flesta som börjar kommer tillbaka i flera terminer. Det går också bra att prova på under det första tillfället och se om det är något som passar en. Anmälan görs under rubriken “Anmälan” ovan.

Frågor?

Vill du veta mer om samtalen eller har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig. Du når oss lättast genom “kontakta oss” i listen ovan.