Om Tänka Noga

Johan och Jonathan vid ett blädderblock.

Vi som driver Tänka Noga heter Johan G:son Berg och Jonathan Clinton. Ursprunget till Tänka Noga kommer från filosofiska samtal för barn på Södra Teatern, under ledning av Liza Haglund och Anders J Persson. Liza och Anders har bland annat skrivit böckerna “Att Tänka Noga” (som vi lånat vårt namn ifrån) och “Självklart! Inte?” som är filosofiböcker riktade till barn och unga.

Från och med 2012 började Liza och Anders sakta men säkert lämna över samtalen till oss: Johan G:son Berg och Jonathan Clinton. Johan och Jonathan hade själva varit deltagare och börjat läsa filosofi på universitet när de blev för gamla för att vara med i grupperna.

Parallellt med att vi började hålla samtal var vi också med i ett antal projekt med Riksteatern som centrum, där vi genomförde samtal med skolklasser i samband med att eleverna sett teaterpjäser. Vi var också med i ett projekt där lärare fick utbildning i att hålla filosofiska samtal. Dessa erfarenheter mynnade ut i antologin “Att Slippa Tänka Själv”.

Våren 2018 ändrades Södra Teaterns ägarstruktur, och det fanns inte längre möjlighet att ha verksamhet som inte uppfyllde de nya lönsamhetskraven. Vi beslutade då att fortsätta i egen regi, under namnet Tänka Noga och har fortsatt hålla samtal som förut. Under läsåret 2019-20 hålls samtalen på Björngårdsgatan 21 på Södermalm, i Magelungens skolas lokaler.

Vi är också medlemmar i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. På sällskapets hemsida kan man läsa mer om hur filosofi kan användas utanför akademin.

Vårt team

Jonathan Clinton

Jonathan Clinton är fil. mag. i pedagogik och arbetar som heltidsmentor och förstelärare på en gymnasieskola i Stockholm.

Johan

Johan G:son Berg är fil. mag. i teoretisk filosofi och arbetade mellan 2014 och 2022 på filosofiska avdelningen på KTH i Stockholm som lärare. Johan arbetar nu inom den privata sektorn.

Lars Hammer är gymnasielärare i filosofi. Han är aktiv inom Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och erbjuder även enskilda samtal, www.tankepausa.se.

  • Helena Björnesjö är fil kand i teoretisk filosofi och har en master i IT och kognition från Köpenhamns universitet. Helena arbetar som lärare på filosofiska avdelningen på KTH i Stockholm.
  • Ali Alonzo, Nina Wallin och Puma Dolores Larsson är tidigare deltagare i Tänka Noga och nu hjälper de till med hantering av mejl, Facebooksidor samt med praktiska moment kring samtalen.

Tidigare projekt

Följande är en lista över projekt vi varit involverade i, både innan och efter Tänka Noga startade som fristående verksamhet. Listan är återskapad ur minnet, med hjälp av anteckningar och mejl, så det kan finnas fel och det saknas projekt som vi inte kunnat placera i tiden. Vi kommer att komplettera listan när vi får tid.

2009 – Leder samtal på Forum för Levande Historia i samband med utställningen (O)Mänskligt.

2010 – Håller samtal i samband med Riksteaterns föreställning Hela Världen i Mitt Huvud, och leder utbildning för skådespelarna i hur man håller filosofiska samtal

2011 – Håller samtal på Fisksätraskolan, i Nacka kommun. Deltar på konferensen VIS, Värdegrundsdialog i samverkan, en konferens om värdegrundsarbete i samspel mellan skola och den civila sektorn, i Luleå den 9-10 december 2011.

2012 – Arbete i skolor (Lessebo) i samband med en föreställning med Riksteaterns. Samtal i i en högstadieklass i Tumba. Johan börjar hålla samtal med Tänka Noga.

2013 – Arbete i skolor i Eskilstuna och Katrineholm i samband med Riksteaterns föreställning ”Den goda människan från Sichuan”. Johan håller filosofisamtal på Hallunda Bibliotek. Arbete på skola i Tumba.

2014 – Arbete i skolor i Botkyrka. Publicering av ”Att slippa tänka själv”.

2015 – Filosofi & Dramaprojekt med en skola i Fisksätra i Nacka kommun i samarbete med Fisksätra Museum.

2016 – Medverkan på Världsfilosofidagen med föredrag och workshop i hur vi arbetar med filosofi med barn.

2017 – Johan håller i filosofiska samtal med barn & vuxengrupper i samband med utställningen ”Bilden av krig” på Bonniers konsthall.

2018 – Johan arbetar som ”konsult” för ”Filosofera med Farzad”, ett program riktat till barn i Sveriges Radio. Vi börjar hålla samtal utanför Södra Teatern och lanserar Tänka Noga.

2020 – Johan håller i filosofiska samtal med barngrupper i samband med utställningen ”Sorgarbete” på Bonniers konsthall.

2021 – Johan medverkar i musik-teaterföreställningen Planet B, där mellanstadieklasser möter filosofiska problem och får rösta om handlingen. Johan medverkar också som Filosofen i föreställningen Skönheten och Odjuret (för förskoleåldern) på Drottningholms slottsteater och pratar med publiken om vad skönhet egentligen är och om allt är som det verkar på utsidan. Både Jonathan och Johan håller en kurs för vuxna som vill lära sig mer om filosofisamtal med barn, i regi av Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Johan deltar också i en panel på Världsfilosofidagen på temat ”Visdom i olika skeden i livet”.

2022 – Johan och Jonathan skapar filosofiskt material till cirkusföreställningen “Topos” (Saloranta & de Vylder). Johan medverkar i nya föreställningar av Planet B och Skönheten och Odjuret.